"ГЛАС СРБИЈЕ" - Национална информативна ревија за истину о српском народу о Србији и српским земљама, за просперитет и јединство свих Срба у матици и дијаспори и духовни развој.
ОСНИВАЧ И ГЛАВНИ УРЕДНИК РЕВИЈЕ РАДИША Ж. КОВАЧЕВИЋ, НОВИНАР

ЈЕДИНСТВЕНА СТУДИЈА ФИЛОСОФИЈЕ У СРБА

 

 

Све што су српски велики мислиоци дали на плану философије, коначно се налази у делу „Србија и Срби на философском путу”, аутора проф. др Драгољуба Живковића. Након веома богате предавачке каријере, учешћа на многим научним скуповима, како у земљи тако и у иностранству, објављених преко 40 дела и око 400 научних и стручних радова, коначно је могла бити написана до сада најбоља, целовита студија философске мисли у Срба која је настајала током хиљаду година. Многа позната али и непозната имена стваралаца вредних философских студија су, по времену и проблематици, којом су се бавили постала доступна јавности.

Опширније...

АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ПЕТАР ВЛАХОВИЋ (1927), етнолог и биофизички и етнички антрополог, професор је Универзитета у Београду. Био је и директор Етнолошког института Српске академије наука и уметности. Међу његовим научним делима су и »Етнологија народа Југославије«, »Погледи у антропологију«, »Народи и етничке заједнице« и »У вртлогу живота« (прилог историјској и етничкој антропологији).

СРПСКИ РОД ЦРНОГОРАЦА

О Црној Гори и њеној етничкој историји постоји веома обимна литература неједнаке научне вредности и различитог времена постанка. Реч је о једном питању – српском роду Црногораца – које је непотребно исполитизовано и често довођено до апсурда од стране »етногенетичара«, од којих неки за то нису имали ни стручну ни моралну спрему, а неки су се огрешили о основна људска и морална начела.

Опширније...

ПРОФ. ДР ДРАГОЉУБ ЖИВКОВИЋ, ФИЛОСОФ О РАЗВОЈУ ФИЛОЗОФСКЕ МИСЛИ

Тешко је отети се утиску да се човечанство не налази пред фундаменталним  изазовом а да, истовремено, не осећа, нити чини одговарајуће мере којимa би се спречило да завлада једна трансхуманистичка цивилизација која би уништила све што може личити на  еру хуманизма, као великог цивилизацијског покрета који сe прво појавио у облику нововековне философије, посебно у идејaма  Волтера, Хобса и Русоа, a затим и Велике Француске ревоцуције. Идеје: егалите, фратерните и либерте су били водeћи принципи свих грађанских револуција које су у центар  друштвених промена ставиле природно право  сваког човека да буде слободно биће. Вековима су те идеје биле у фундаменту остваривања идеје хуманизма, све до екстремног облика које се оличавао у антропоцентризму. Свест о природним правима  на слободан живот, заштићем законима којима се ограничава свака самовоља и владавина богатих, је била центар свих покрета  који су тежили ка слободи, правди и достојанству сваког човека.

Опширније...

ПРЕНОСИМО ДЕО ТЕКСТА ИЗ КЊИГЕ СВЕТОЗАРА Н. ЈОВАНОВИЋА У ИЗДАЊУ КИЗ АЛТЕРА И НОЛИТ АД БЕОГРАД

Пореклом својим, ратним пресеком редовног школовања и прерано задатом службом отаџбини, проминуо сам прилику да се праводобно нађем међу младим људима који с универзитета, заједно започињу и потом у духовном садружју настављају бављење књижевношћу и науком. И гдекад, што сам некој дружини јавних радника прилазио као писац, брзо сам схватио да сам одоцнео долазник, и кад бих заувек, ако се  наметљивошћу донекле углавим, онде био гледан као придошлица, неупућен у изворност групе и недостижан височанства великих зачетника. Ту неприспелост притврђивала су, изостављајући ме, старешинства установа и већа стручњака при одабирању повереника и унапређивању посленика; није било само једном да кажу о мени, овако: у војсци – Владо Стругар се бави политичком историјом, није подобан за особиту потребу војинства; у грађанству – он је у војној служби, не би задовољио на положају у власти; у Црној Гори – изоставимо га пошто живи у Београду; у Србији – родом је из Црне Горе, тамо припада.
У међувремену, пак, колико сам ја хтео да говорим јавно о Југославији у прошлости и савремености, то је силином кретало свест потежући ме на раседлини, где стојим, без упоришта уз власт и без оснажујуће везе с неком скупином друштвено упливних интелекктуалаца.

Опширније...

ПРОФЕСОР ДР ИЛИЈА ВУКОВИЋ, ОБЈАВИО ЈЕ КЊИГУ О АКТУЕЛНОЈ СТВАРНОСТИ И НЕЧОВЕЧНОЈ ПРОШЛОСТИ СВЕТСКИХ МОЋНИКА ПРЕМА СР ЈУГОСЛАВИЈИ, СРБИЈИ И СРПСКОМ РУКОВОДСТВУ И НАРОДУ

Предајем јавности на увид и критику двије књиге сведочења о друштвеним приликама, догађајима и људима Црне Горе, Србије и Југославије. Оне су, на извјестан начин, и синтеза личног доживљавања и историјског тока у коме су учествовали многи актери, али и моја маленкост, која покушава и да критички просуђује прошлост и отвара видике будућности. Књиге су истодобно повезане и релативно независне, што је извјесна противурјечност које сам био свјестан када сам се одлучио да на крају радног и животног вијека писаном ријечју говорим о прошлости и људима родног краја, отаџбине и свијета. Наслов књиге је израз сазнања и људске праксе да је живот стална борба за слободу и достојанство живљења људи, али и прогона актера таквих напора. Моје животно искуство је доказ и таквог друштвено – историјског тока. Прва књига говори о друштвеним приликама, борбама и прогонима људи Пљеваљског краја и шире у доба окупације Отаџбине од бројних освајача (Турака, Аустро – Угара, Њемаца, Италијана) и неоимперијалиста, са САД на челу. Затим, овдје се говори о приликама и актерима у Црној Гори, Србији и Југославији и личном ангажману у ратном и поратном времену. Коначно, дат је прилог родослову братства Рондовића и Вуковића.

Опширније...

Још чланака...

Маркетинг

Пријатељи сајта

Курсна листа НБС

TV Program