Bookmark and Share

ISNN 03354-2556
EAN-CODE 977035425505
Информативна ревија за истину о српском народу и
Србији, за просперитет и јединство свих Срба и
развој Отаџбине

www.glas-srbije.со.гs
е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
*
Оснивач и главни и одговорни уредник Ревије:
РАДИША Ж. КОВАЧЕВИЋ
*
Година XVIII, Број 21-22/2010.
27. август2010.
*
Цена: 300,00 динара по примерку,
за иностранство 10 ЕВРА.
Уз овај примерак ревије „Глас Србије“ читаоци
добијају и књигу „Богородица Тројеручица“.
*
Издавач: Новинско-издавачко и трговинско привредно
друштво „Глас Србије“ д.о.о. Краљево
*
За издавача:
Радиша Ж. Ковачевић
*
Савет ревије:
Председник Савета Проф. др Драгољуб Живковић,
чланови Савета су: Проф. др Миодраг Зечевић, Проф.
др Димитрије Калезић, Проф. др Радош Смиљковић,
Проф. др Илија Вуковић, Борко Гвозденовић, Доц. др
Урош Шуваковић, Доц. др Мирољуб Васић, Маја Ко-
вачевић, новинар – секретар Редакције и технички
уредник и Радиша Ж. Ковачевић, новинар и публици-
ста, директор и главни и одговорни уредник ревије
„Глас Србије“.
*
Секретар редакције и технички уредник:
Маја Ковачевић *
Унос текста:
Соња Шарчевић
Маја Ковачевић
Ненад Димитријевић
*
Колор припрема и прелом:
Ненад Димитријевић
Димитрије – Мито Милић *
Колор студио:
„Мах-граф“ Краљево
*
Фотографије и илустрације: Живота Јевтић
Томислав Радовановић
*
Адреса редакције: Ревија „Глас Србије“
36001 – Краљево, Поштански фах 92,
тел./факс: 036/321-242 и 061/294-91-44.

Годишња преплата за 2010. годину 1.500,00 динара.
За иностранство 60 ЕВРА.
Претплата се врши у земљи на текући рачун „ГЛАС
СРБИЈЕ“ бр. 310-175367-46 код НЛБ банке.
*
Решењем бр. 632-03-100/92-01 Министарство за
ин-формације Републике Србије регистровало је
ревију ,,ГЛАС СРБИЈЕ“ и уписало у Регистар под
бројем 1303.
*
Ускладу са новим Законом ојавном информисању ре-
шењем АПРревија ,,Глас Србије „регистрованаје као
јавно гласило под бројем: ИУ 000084 из 2009. године
и основним подацима: УДК број 32,188Ш 0354-2556 и
СОВ188 број 80936199.
*
Мишљењем бр. 413-00829/93-01 од 24.јуна 1993. Ми-
нистарство за информације Републике Србије пропи-
сало је минимум обавезу плаћања 3% пореза    на
промет за ревију ,,Глас Србије „.
*
Изменом Закона о порезуревија ,,Глас Србије “ је
опорезована, као свако јавно гласило и одштампана
књига са ПДВ 8%.