субота, 22 јануара, 2022

ЕСПЕРАНТО ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК   СЛУЖБЕНИ ОРГАН ПРОСВЕТНОГ САВЕТА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕПУБЛИЧКОГ КОМИТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, РЕПУБЛИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА, ЗАЈЕДНИЦЕ УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ И ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, БЕОГРАД Година XXXI број 8, 9, 10 Београд, април, мај, јун Цена примерака 150 динара Школска 1981/82. година (За корисне […]

Детаљније