ЈАВНО КОМУНАЛНО-ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО

РЕМОНТУ И ИНВЕСТИЦИЈАМА У НОВЕ ТОПЛОВОДЕ ПОСВЕЋЕНА НАЈВЕЋА ПАЖЊА

Стручне службе на челу са директором „Топлана“ Драганом Арсенијевићем, годинама излазеу сусрет грађанима и привреди са максималним квалитетом грејања
Тридесетих година двадесетог века имућнији људи тог времена почињу да граде савремене куће са „ парни м грејањем“.
Педесетих година у Краљеву се за потребе Општине и Среза   Краљево граде веће зграде које добијају сопствене котлове на угаљ за централно грејање.
У то време донет је и нови урбанистички план који је предвиђао да се у центру града подижу нове пословностамбене зграде са више спратова и већом густином становања. Пројектима се предвиђа и уградња инсталација централног греjања у зградама. Тако су зграде грађене после 1958. године добијалe сопствене
котларнице. Интезивнијом градњом  у центру града јавила се потреба за градњом једне котларнице за више зграда. Топлана је изграђена између данашњих улица Милоша Великог, Цара Лазара и ХајдукВељкове. Инвеститор око 300 станова и топлане на овом подручју била је Војнограђевинска дирекција из Београда.
1966. Топлана је са топловодима и подстаницама предата Стамбеном предузећу Краљево. „ЈП Топлана Краљево“ је јавно енергетско предузеће за даљинско грејање. Снабдева топлотном енергијом стамбени и пословни простор града Краљева. Оснивач је Општина Краљево.
Снабдевање се врши из 5 топлотних извора укупне инсталисане снаге од 72МW. Годишња производња топлотне енергије је 82 GWh.
Као гориво природни гас је заступљен са 85%, а мазут са 15%.
Дистрибуција топлоте се врши преко топловодне мреже укупне дужине 14 километара просечног пречника цеви 180 мм.
Специфична потрошња енергије примарног горива остварује се са 179 W/м2, и измерена специфична потрошња стамбених зграда од 125 W/м2.