„Глас Србије” објављује ремек дело „Србија и Срби на философском путу”, Проф. др Драгољуба Живковића

ЈЕДИНСТВЕНА СТУДИЈА ФИЛОСОФИЈЕ У СРБА

 

 

Све што су српски велики мислиоци дали на плану философије, коначно се налази у делу „Србија и Срби на философском путу”, аутора проф. др Драгољуба Живковића. Након веома богате предавачке каријере, учешћа на многим научним скуповима, како у земљи тако и у иностранству, објављених преко 40 дела и око 400 научних и стручних радова, коначно је могла бити написана до сада најбоља, целовита студија философске мисли у Срба која је настајала током хиљаду година. Многа позната али и непозната имена стваралаца вредних философских студија су, по времену и проблематици, којом су се бавили постала доступна јавности.

Ову огромну студију красе три карактеристике: историчност, проблематичност и повезаност са светском философијом али и сложена и дубока везаност за друштвено-историјско биће српског народа. Отуда је она израз не само деценијског рада аутора, него и велики културни догађај.

 

 

Њен садржај показује духовно лице Србије, огромну способност њених стваралаца у области која се сматра привилегијом такозваних „великих народа”: Грка, Немаца, Француза, Енглеза и Руса.

Права философска мисао је свакако везана многим нитима за тле и културу у којој се стварала али и за стваралачки потенцијал личности који је стварају, надрастајући свако време и сваку средину. Због тога она има универзални карактер и значај и стоји на мисаоном фронту борбе за истину, људско достојанство и тежњу човека да проникне у највеће тајне свога бића, друштва и природе.

Аутор је прибегао јединственом методолошком поступку који се не налази у другим сличним делима. Наиме, он је изложио кратке биографије и сва значајнија дела философа који припадају српском народном корпусу, затим изабрао и навео фундаменталне мисли тих философа, аналитички их обрадио и понудио синтезу оних мисли које су изражавале суштину философског хабитуса њихових аутора. Тиме је постигао висок степен објективности и тачности, не изостављајући ни једног аутора од Светог Саве до данас.

Поред ствараоца током векова који су свој животни век поклонили стваралаштву, навео је и имена свих актуелних философа са њиховим делима без аналитике која ће уследити онда када се заврши њихов опус.

Велики квалитет делу дају и основни подаци о времену у коме су живели и стварали и сви они светски философи који су били предмет пажње српских философа. Наведена су имена и свих философа из бивше Југославије са којима су сарађивали философи из Србије. Тако се постигла енциклопедијска свеобухватност која сведочи о огромним стваралачким достигнућима на плану не само свих философских такозваних дисциплина, него и у философији религије, философији права, философији књижевности, философији наука и уметности, свугде тамо где се одвијала мудра мисао о човеку и свету.

Богата библиографија је само мали део оне грађе коју је аутор користио непосредно. Међутим, да није његових дубоко мисаоних анализа и коментара, смелих критика и похвала, познавања огромне философске грађе и способности да се проникне у најдубље тајне философске мисли, храбрости и поштења да се сачува њена аутентичност али и одреди њен философски домет и значај, дело не би имало тако велики значај не само за философе од струке, него и за сваког културног човека који жели да обнови, да први пут сазна и да обогати своје мисаоне хоризонте.

Топло препоручујемо сваком човеку ово дело које је написано не само на част аутора него и српске културе, науке и философије.

Ово рекли бисмо ремек дело објављује се у издавачкој продукцији националне ревије „Глас Србије”, чији је директор и главни уредник Радиша Ж. Ковачевић, написао предговор из кога објављујемо овај извод.

Књига се може у претплати поручити на жиро-рачун бр. 310-175367-46 „Глас Србије” Краљево по цени од 2.000,00 динара + поштарина 240,00 динара (за тврди повез Б-5 формата са близу 700 страна).   ■